Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. ,,Pasiūlymai" skilties Informacija - Ši tema sukurta serverio žaidėjams kurie yra pasiruošę pateikti savo idėjas projektui, kad projektas tobulėtų ir judėtų į priekį, žaidėjų pasiūlymais, projektas galės tobulėti. Pasiūlymų skilties taisyklės Laikytis bendrųjų forumo bei projekto taisyklių. Anketa privalo būti užpildyta pagal žemiau esantį šabloną. Temos turinys privalo būti susijęs su pasiūlymų tema. Kuriant temą pavadinimas turi būti (PVZ): ,,Pasiūlymas pridėti naujų darbų" NESILAIKANT KURIOS NORS TAISYKLĖS BŪSITE BAUDŽIAMI FORUMO ĮSPĖJIMAIS! Anketos Šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė) - 2. Jūsų turimas pasiūlymas (pasistenkite kuo išsamiau ir konkrečiau) - 3. Kuo šis pasiūlymas būtų naudingas projektui - Pagarbiai forumo moderatorius - Tom_Harlow
 3. ,,Klaidos" skilties Informacija - Ši tema sukurta serverio žaidėjams kurie pastebėjus serveryje klaidą, praneštu ir padėtų serveriui tobulėti. SERVERIO KLAIDŲ SKILTIES TAISYKLĖS: Laikytis bendrųjų forumo ir projekto taisyklių. Anketa privalo būti užpildyta pagal žemiau esantį šabloną (privaloma atsakyti į visus pateiktus klausimus). Temos turinys privalo būti susijęs su klaidų tema. Komentuoti gali: pagrindinė administracija, forumo moderatorius ir temos autorius. Kuriant temą pavadinimas turi būti: ,,Klaida (klaidos apibūdinimas)" >>>> Nesilaikant kurios nors taisyklės būsite baudžiami forumo įspėjimais <<<< Anketos Šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė) - 2. Jūsų pastebėta klaida (kiek galima išsamiau ir konkrečiau) - 3. Vaizdinė medžiaga (būtina) - Pagarbiai forumo moderatorius - Tom_Harlow
 4. ● "NEKILNOJAMOJO TURTO" TAISYKLĖS IR INFORMACIJA ● "Nekilnojamas turtas" - Forumo skiltis, kurioje kuriamas naujas turinys privalo būti susijęs tik su parduodamu arba perkamu nekilnojamu turtu. Taisyklės Temos turinys turi būti susijęs tik su nekilnojamojo turto pardavimu ar pirkimu. Temos turinys turi atitikti temos pavadinimą. Temos turinyje turi būti panaudota vaizdinė medžiaga, kurioje matytųsi Jūsų turimas nekilnojamasis turtas, kurį ketinama parduoti. Temos turinys kuriamas pagal žemiau pateiktą anketos šabloną. Jeigu parduodate nekilnojamąjį turtą, prieš temos pavadinimą turi būti užrašas "Parduodu". Jeigu perkate nekilnojamąjį turtą, prieš temos pavadinimą turi būti užrašas "Perku". Įvykus sandoriui, praneškite apie tai komentaruose. Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Neaktyvūs skelbimai yra užrakinami po 7 dienų, temos autoriui pageidaujant, temos yra atrakinamos. Temos turinyje ar komentaruose aptikus tam tikrus taisyklių pažeidimus, jie yra šalinami, jų autorius baudžiamas įspėjimais. SVARBU ŽINOTI Moderatorius ar administratoriai nėra atsakingi už sėkmingą pardavimą/pirkimą, tai darydami Jūs prisiimate pilną riziką ir visą atsakomybę už savo turtą. Vykstant nekilnojamo turto pirkimui/pardavimui yra patartina darytis įrodymus (rekomenduojama video medžiaga). ANKETŲ ŠABLONAI Parduodant nekilnojamąjį turtą: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): 2. Jūsų turimas nekilnojamas turtas (verslas, namas): 3. Aprašymas apie Jūsų nekilnojamąjį turtą: 4. Nekilnojamo turto kaina: 5.Nekilnojamo turto vaizdinė medžiaga (būtina): 6. Komentaras (nebūtina): Perkant nekilnojamąjį turtą: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): 2. Jūsų norimas nekilnojamas turtas: 3. Kaina už kurią perkat: 4. Komentaras (nebūtina): Pagarbiai forumo moderatorius - Tom_Harlow
 5. P A V A D U O T O J Ų P A S K Y R I M A S I R N U Š A L I N I M A S Direktorius, norėdamas paskirti naująjį pavaduotoją ar nušalinti senąjį privalo apie tai pranešti šioje temoje. I N F O R M A C I J A • Kiekvienas direktorius, paskiriantis naująjį savo pavaduotoją prisiima atsakomybę už jį ir jo padarytus veiksmus. • Direktorių prižiūrėtojas turi teisę priimti arba nepriimti pavaduotojo. • Pavaduotojui neišbuvus pareigose 14-ka kalendorinių dienų ir esant nušalintam - jis bus įtrauktas į valdžios juodąjį sąrašą. A N K E T A P A S K I R I A N T N A U J Ą J Į F I R M O S P A V A D U O T O J Ą 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Jūsų atstovaujama firma: 3. Paskiriamo pavaduotojo Vardas_Pavardė: 4. Ar sutinkate prisiimti visą atsakomybę už jį ir jo veiksmus: 5. Paskyrimo priežastys: A N K E T A N U Š A L I N A N T S E N Ą J Į F I R M O S P A V A D U O T O J Ą 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Jūsų atstovaujama firma: 3. Šalinamojo pavaduotojo Vardas_Pavardė: 4. Šalinimo priežastys: 5. Kiek laiko pavaduotojas išbuvo pareigose?:
 6. D I R E K T O R I Ų I R P A V A D U O T O J Ų N E A K T Y V U M A S Direktorius ar jo pavaduotojas, kuris negali būti aktyvus dėl pateisinamos priežasties, privalo pranešti apie tai šioje temoje. I N F O R M A C I J A • Direktorius ar pavaduotojas, kuris bus neaktyvus neužpildęs šios anketos bus baudžiamas įspėjimais, o gal net nušalinimu nuo pareigų. • Maksimalus terminas, kuriam galima pasiimti neaktyvumą yra 3 dienos. • Direktorius, norintis pasiimti neaktyvumą privalo turėti paskirtą pavaduotoją, kuris galėtų prižiūrėti firmą kol jo nebus. • Vienu metu negali būti neaktyvūs abu firmos atstovai. • Dėl ilgesnio neaktyvumo termino su labai svaria priežastimi galima susitarti su direktorių prižiūrėtoju. A N K E T A 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Jūsų atstovaujamas darbas: 3. Kokios jūsų pareigos (direktorius/pavaduotojas): 4. Neaktyvumo priežastis: 5. Neaktyvumo laikotarpis:
 7. Yesterday
 8. D I R E K T O R I Ų I R P A V A D U O T O J Ų S Ą R A Š A S P O L I C I J O S D E P A R T A M E N T A S • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas S P E C I A L U S I S B Ū R Y S „A R A S“ • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas M E C H A N I K A I • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas R A D I S T A I • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas M E D I K A I • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas D Y L E R I A I • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas F Ū R I S T A I • Direktorius: renkamas • Pavaduotojas: renkamas © Sherlock_Holmes Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-01
 9. Labai norėčiau padėkoti projekto administracijai už suteiktą galimybę užimti šias, labai svarbias pareigas. Tikiuosi savo darbu nenuvilsiu jūsų!
 10. @Tom_Harlow ir @Rokas_Russia susisiekite su manimi discord, per 24h. Lapina$#5958
 11. Taigi taigi taigi. Atėjo laikas išrinkti man direktorių prižiūrėtoją. Manau gumos netempsiu ir pradėsiu. Buvo tik 2 normalus kandidatai į šias pareigas, tai yra @Sherlock_Holmes bei @Rolandas_Pasatas. Šie abu kandidatai kažkuo pasireiškė savaip. Sherlock`as daugiau apibūdino savo vadovavimo pareigas, o Rolandas daugiau papasakojo apie save. Rolandai, man nelabai patiko vieni iš tavo žodžių. Kad dabar egzaminai ir daugiau laiko reikia leisti jiems nei SAMP`ui. O šiose pareigose, kaip tik reikia daugiau laiko praleisti žaidime. Susirašius su Sherlock`u sužinojau, kad mokykla jis jau baigė ir todėl atsiduos visas serveriui. Verdiktas: Manau šias pareigas gauną @Sherlock_Holmes sveikinimai, būtų malonų jei pasiimtum Rolandą į pagalbininkus.
 12. Last week
 13. Laba diena Wside.lt projekto lankytojai, bei administracija. Tikriausiai, kaip jau supratote nusprendžiau kandidatuoti į šio projekto , DPKT prižiūrėtojo pareigas. Šiame laiške pasistengsiu kiek galima daugiau aprašyti save, išdėstyti savo idėjas, pateikti argumentus, kodėl būtent mane tūrėtumėte pasirinkti. P R I S I S T A T Y M A S Tikrasis mano vardas yra Rolandas, šiuo metu man yra 17 metų. Baiginėju 10-tą klasę, Šiam projekte žaidžiu pasivadinęs slapyvardžiu Rolandas_Pasatas. Esu vienas iš tų žmonių kuriems yra sunku kalbėti apie save tik geru dalykus, kadangi esu labai savikritiškas. Tačiau esu didelis perfekcionistas, visada noriu, jog tai ką darau – būtų idealu, galiu perdaryti visą darbą, dėl menkiausių smulkmenų. Taip pat, laikau save ekstravertu - mėgstu naujas pažintis, bendrauti su žmonėmis, jiems padėti. Visada viską darau laiku, niekada nevėluoju. Esu toks pats žmogus kaip ir visi kiti ir manau jog visi klystame. Kaip sakoma „ne klysta tik tas, kuris nieko nedaro“. Esu linkęs visada suteikti žmogui šansą pasitaisyti, ne esu tas kuris dėl menkiausios klaidos gali nuteisti žmogų. Manau, jog būtent ši savybė yra ir pliusas ir minusas šiame sąraše, kadangi dažnai suteikdamas kažkam antrą šansą – nusiviliu tuo žmogumi, kadangi niekas nepasikeičia, o aš per tai sugaižtu daug laiko. Šiame pasaulyje yra nemažai žmonių kurie bijo bandyti kažką naujo, aš tikrai toks ne esu. Jei yra galimybė, visada stengiuosi eksperimentuoti, bandyti naujus dalykus, kadangi manau, jog nepabandęs niekada gali ir nesužinoti. Tačiau turiu vieną labai didelį minusą savyje, kurio stengiuosi atsikratyti. Esu labai azartiškas žmogus, dažnai mėgstu rizikuoti. Tačiau kaip ir minėjau stengiuosi kuo greičiau atsikartyti šios savybės. P R I Ž I Ū R Ė T O J A S Šį žaidimą pradėjau žaisti 2015 metų vasarą ( greitai bus 6 metai). Per šį laikotarpį mačiau daug įvairių projektų, vienuose užsibūdavau ilgiau, kituose ne. Šis projektas mano akį patraukė dėl savo sistemų kurių dar ne buvo tekę matyti kitur, užėjęs į forumą pastebėjau, jog administracija nuoširdžiai stengiasi sukurti kuo geresnį projektą, taip pat ieškojau visiškai naujo projekto, kuriame galėčiau pradėti viską nuo 0. Per šį laikotarpį SAMP pasaulyje teko užimti įvairias pareigas, buvau tiek firmų valdžioje, serverio komandoje, stipriai dalyvavau gaujų judėjime. Taip pat teko būti ir ADMIN, bei VIP prižiūrėtoju, viename iki šiol populiariame serveryje, negalėčiau tiksliai pasakyti kaip man sekėsi, nes tai buvo senai ir ne viską taip gerai pamenu jau. Bet galiu pasakyti tik vieną – su savo pareigomis susitvarkiau, be didelių problemų. Kodėl pasirinkau būtent šias pareigas? Tiesą pasakius mane visada domino ir domina direktorių prižiūrėtojo pareigos, kadangi man tai yra įdomiausios pareigos ir jas atlikdamas aš gaunu tokį malonumą, kurio negaunu niekur kitur. Tačiau, manau, jog patys suprantate mane. Mokausi 10-oje klasėje, egzaminai jau ant nosies, reikia galvoti ne tik apie SAMP žaidimą, bet ir apie savo asmeninę ateitį realiame gyvenime. O aš manau, jog šios pareigos reikalauja šiek tiek daugiau atsakomybės, bei laiko ir puikiai tiktų mano situacijoje. Be viso šito kaip ir minėjau DPKT. Iš tiesų, bent jau aš asmeniškai, labai laukiu šio serverio starto. Taip pat noriu prisidėti ir prie jo gerovės. Manau, jog šis postas, man puikiai leistų tai padaryti, tuo pačiu ir būtų puiki pradžia kylant toliau karjeros laiptais. Manau, jog tiek pakanka, jei kažkas norėsite sužinoti plačiau – klauskite, atsakysiu su malonumu. Pagarbiai: PasatasB5
 14. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime?: Tom_Harlow Jūsų amžius?: 14, na bet manau ne metuose esmė, kad ir tik 14 mąstymo turiu, suprantu kas yra atsakomybė, nesu durnas, ir žinau už ką atsakau. Na iš esmės ir metuose esmė, 10 metis retai kada bus normalaus mąstymo. Papasakokite apie save (prisistatykite), kaip dirbsite ir kiek laiko skirsite gavę šias pareigas: Sveiki, mano realus vardas yra Emilis, man yra 14 metų, esu iš Žemaitijos sostinės Telšių, galiu rašyti ir standartine kalba ir žemaitiškai nėra skirtumo, charakterio bruožai - esu draugiškas, komunikabilus, padedantis, nedaug pliusu iš geru charakterio savybių, blogų irgi šiek tiek turiu, esu nekantrus, greit susinervinu savaime suprantama sugebu ir tvardytis, kai reikia duodu durniui kelia, stengiuosi į konfliktus nesikišti, tai apie mane tiek, prieinam apie patį darbą, puikiai suprantu kas yra forumo moderatorius ir ką jis turi daryti, tai prižiūrėčiau forumo tvarką, esu gan griežtas, tai nemanau, kad pasigailėčiau jei būtų pažeistos forumo taisyklės, atidžiai visas temas peržiūrėčiau ar žaidėjai laikosi taisyklių, kaip suprantu renkami 2-3 moderatoriai tai jei gaučiau, tikrai būtų lengviau dirbt, nes ne vienas, tai manau ir kolega tokiu pat požiūriu būtų, manau dar yra idėjų kaip atlikčiau savo darbą, gerai pagalvot reiktų, šiam darbui skirčiau tikrai nemažai laiko, mėgstu atlikti darbą iki galo, tai tik patikrinęs viską eičiau pailsėt ir laukčiau dar darbo. Ar esate buvęs forumo moderatoriumi, jei taip tai kur ir, kaip sekėsi?: Esu atviras, nematau tikslo meluot, ne nesu buvęs, na bet kadangi esu žaidęs daug tokio tipo serverių, tai matydavau kaip dirba forumo moderatoriai tai, kad ir nesu buvęs tikrai nesakyčiau, kad esu žalias šioj srity. Kodėl norite prisidėti būtent prie mūsų komandos?: Norisi būti ne tik paprastam žaidėjui, bet norisi turėt kažką atsakingo rankose, ir manau tai gera proga kilti karjeros laiptais projekte, galbūt įgavęs savininkų pasitikėjimą galėčiau ir gaut kažką daug rimčiau, na manau esu per daug optimistiškas :D mėgstu pafantazuot, bet galbūt tai ir įmanomą. Kodėl turime pasirinkti būtent tave?: Kaip ir minėjau ankstesniuose punktuose, mano charakterio savybės gan neblogos, manau skirtos kaip tik forumo moderatoriui, na ne visos bet kaikurios, kaip ir sakiau mėgstu atlikt darbą iki galo, ir tikrai stengčiausi nenuvilti serverio savininkų, taipogi ir visų serverio žaidėjų. Jūsų discord, Facebook arba skype (visų nebūtina kurį norite): Discord'as - Tom_Harlow#0196, fb - https://www.facebook.com/Emilis669, skype nenaudoju, bet jei reikėtų galiu pradėt naudot.
 15. 21:00 rakinu temą į direktorių prižiūrėtojo postą!!

 16. Nu su atnaujinimais vis judam į priekį, kas yra labai gerai :3
 17. wSide.lt @ serverio versija 1.6 Atnaujinimo data: 2020-05-26 Perrašyta GPS navigacijos sistema, nuo šiol bus lengviau pridėti vietoves, taipogi rodys kiek esate nutolęs nuo tam tikros vietovės. Nuo šiol teleportuojantis į San Fierro miestą reikės susimokėti 200€. Teleportuotis bus galima tik kas 3-is minutes t.y panaudojus teleportaciją į /tpsf, turėsite laukti bent 3-is minutes norint teleportuotis vėl. Vip'ai nebegalės skelbti viešo pranešimo /v nes šį komanda mano nuomone nėra reikalinga. Kauliuka bus galima žaisti tik turint 300 patirties taškų, kauliuko mažiausia suma 500€ didžiausia 8,000€ Nauja tazerio sistema, pareigūnas parašęs /tazeris gaus į rankas tazerį, sutrenkus į kita žaidėja su tazeriu jis bus nukrečiamas elektros šoko 20 sec Žaidėjas įsidarbines į policijos departamenta gaus apranga id : 310, taip pat pakeistos visų rangų policijos departamento aprangos. Kitame atnaujinime pasidalinsiu ir nuotraukomis iš serverio.
 18. Earlier
 19. Puikiai sekmes toliau!
 20. kazkoks 6-toku zaidimas sitas projektas 😃 pats laikas rasyt ismokt nes klaidu pilna
 21. S H E R L O C K ' O K A N D I D A T Ū R A Į D I R E K T O R I Ų P R I Ž I Ū R Ė T O J Ą Sveiki visi, kurie skaito mano laišką. Šiame projekte esu naujokas, todėl logiškiausia savo laišką būtų pradėti nuo prisistatymo. Esu vaikinukas iš Šilalės, 18 metų. Esu kaip ir dauguma asmenybių, tobulėju, klystu su laiku ir mokausi iš padarytų klaidų, stengiuosi atkreipti dėmesį ir į kitų žmonių pastabas man. Asmeniškai pats užsiimu daug kuo. Žinoma, didžioji dalis laiko būna veikla su artimais (šeima, draugais), tačiau jei kalbant atidžiau, dažniausia veikla mano rutinoje sportas, nesvarbu futbolas, krepšinis. Lankau bokso treniruotes jau nemažai laiko. Charakterio bruožais išsiskiriu, nesu lengvabūdis, mėgstu pafilosofuoti, esu komunikabilus, supratingas, atkaklus, teisingas, lojalus, atsakingas, punktuolus, sąžinės jausmą turintis žmogelis ir dviračio neišradinėdamas, galiu tiesiai šviesiai pasakyti, jog tobulėju, klystu ir mokausi lygiai taip pačiai - kaip ir visi. Švelniai tariant, esu darboholikas. Mėgstu veiklą, kuri suteikia naudos ne tik man - bet ir kitiems, taip atrandu gero ir savyje ir kitame. Atvirai pasakius, patinka būti žemiau ko nors, mėgstu pastovumą, tačiau ir naujovės (į gerają pusią lenkenčios) tikrai nepakenks. Nemažai laiko buvau metęs kompiuterio procesus į šalį, tačiau su šio projekto atsiradimu, atgavau viltį, kad SA:MP žaidimas dar gali kažką naujo parodyt, nusprendžiau ateit išbandyt, gal dėl to ir skaitote mano laišką. Kaip bebūtų, žaidimo nepaverčiu reguliariu darbu, todėl jausdamas ribas - jaučiuosi stabilus žaisdamas šį žaidimą ir dėl to sau „galvos nesuku“ kaip sakoma. Turiu kovotojo įdą, nepasiduodu, kad ir kiek kartų nepasiseka. Mėgstu žmones, kurie yra panašaus tipo (charakterio bruožų, kaip aš), tačiau mielai bendrauju su visais, kurie tik to nori. Labiausiai nepakenčiu žmonių dviveidžių, kurie vieną sako, kitą daro, ar atvirkščiai, tačiau visada suteikiu antrą šansą, prieš tai atkreipdamas dėmesį į patį žmogų, na, toks jau aš. Antroji mano pastraipa, čia kalbėsiu apie savo darbą, požiūrį, priežiūros viziją, kodėl pasirinkau būtent šį postą. Pradėkime nuo to, jog mano rinkimai, bei direktorių priežiūra bus paremta ne tik asmeniško mondalumo specifika. Didelį dėmesį skirsiu visuomenės nuomonei, pastebėjimams, gal papildams ties firmomis - tai pat ir manimi (kas leis daugiau išspausti iš daugelio žaidėjų, kurie neturi postų, tačiau yra gabūs, didelė provokacija atsirasti naujiems talentams - mano darbas juos pastebėti). Nesu žmogus, kuris dažnai klauso kitų nuomonės, tačiau savikritišku tokiose pareigose būti kaip ir privaloma. Na, eikime prie tos pačios temos, klausysiuos ne tik žaidėjų nuomonės, savo nuojautos bet ir didelį dėmesį skirsiu būtent - direktoriams bei jų pavaduotojams (kas manau privaloma). Mano manymu, tinkamai apdorotą motyvaciją pateikus direktoriams/pavaduotojams - šie savo ruoštu perteiktų motyvaciją ties firma, jos našumu. Schematiškai ši idėja būtų tokia: (Visuomenės nuomonė (tuo tarpu ir aukštesnių sluoksnių politika)) > (Aš) > (Direktoriai/pavaduotojai) > (Darbuotojai) = efektyvus, produktyvus darbas mano, visuomenės ir pačių darbuotojų/direktorių/pavaduotojų atžvilgiu. Kaip bebūtų, viskas priklausytų nuo mano sprendimų, ir visuomenės norų, idėjų, tad stengsiuosi, jog į kiekvieną žaidėją, atkaklų visuomenės asmenį būtų atkreiptas dėmesys, jo nuomonė bus deramai išklausyta. Nenoriu būti sąvanaudiškas, tad visuomet stengsiuos remtis komandiniu darbu. Eikime toliau, sprendimai, mano baudžiava direktoriams/pavaduotojams bei nedorėliams darbuotojams kurie pateks į mano rankas iš pastarūjų. Na, esu griežtas žmogus, tačiau turiu ir patirtį, kuri sako, jog dažnai bašliuojami asmenys nenori, kad taip būtų ir toliau. Kalba eina apie tai, jog stengsiuosi už šūdniekius nepersistenkti BAUSTI, kadangi kuo daugiau nuskriaustų - tuo mažiau, siauresnis ratas pačios visuomenės. Aišku, kad ir kaip bebūtų yra tam tikros ribos, tačiau patys suprantat, jog dauguma direktorių baus savo darbuotojus už menkiausią šūdniekį. Kita vertus, bausti gal ir galima, tačiau ar būtent įspėjimais, išmetimu iš darbo (kalba eina apie direktoriaus vaidemenį mano scenarijuje) ? Stengsiuosi direktoriams, pavaduotojams įskiepyti savo mintis apie baudžiavą darbuotojams, kuri šių dienų SA:MP pažiūroje vertinama tik įspėjimais, metimais iš darbo, o kodėl gi nepadarius taip, jog darbuotojas už savo nusižengimą turėtų jį atpirkti geru darbu? Jei darbuotojas norėtų ir toliau išlikti firmos dalimi - jis turėtų kažką atlikti gero, viskas priklauso tik nuo noro ir pastangų. Firmų koncepcija, bei mano metodika kaip ir aiški, stengsiuosi, jog kiekvienos firmos darbuotojai taptų labiau komandiška, patrauklia komanda serverio atžvilgiu. Nors kaikurių firmų darbas ir yra individuoalus. Kolektyvinis darbas žymiai efektyvesnis, o šiuo atveju ir našesnis kiekvienai iš firmų, žinoma, tai priklausys nuo valdžios, kuri ir bus mano ramstis. Klausimas apie ateinančias atrankas į direktoriaus postą ? Galiu pasakyti, jog lengva nebus man įtikti, tačiau iš kiekvienos atrankos ištrauksiu bent vieną žmogelį, kuris ir taps mano vadinamu talentu, kartais galimi ir kitoki atrankos tipai, tačiau tai paliksiu kaip slaptą kortą ir savotišką konfidencialumą šioje atrankoje. Toliau - elgesys su valdžia, bus ne per daug švelnus, bet ir ne per daug griežtas. Stengsiuosi išlikti per viduriuką, ir kaip jau minėjau, kuo labiau stengsiuos išlaikyti gerus, darbą suprantančius, visuomenei naudingus bei reikalingus veidus. Suprantama, jog stengsiuosi atlikti kuo daugiau naudingų veiksmų ne tik man, bet ir kiekvienam iš direktorių, įvairūs renginiai, konkursai, turnyrai valdžioms - tik pakels motyvacijos kartelę ir firmų našumą. Apie visus savo priežiūros niuansus tarsiuosi ir jumis (miela mano anketos skaitytojų komisija, bei administracija), kadangi jūsų nuomonė ir požiūris bent jau man būtų svarbus tokiose pareigose. Kitas svarbus etapas firmų valdyme - pavaduotojo pasirinkimas. Asmeniškai man, labai nepatinka, kai į dešiniosios rankos vietą pasiima gerą draugelį, pažįstamą iš kiemo ar tiesiog klasioką, kuris nič nieko nenusimano apie firmą, o tuo labiau jos valdymą. Mano labiausiai pasiteisinus metodika - suteikti šansą tam, kuris jo labiausiai nusipelnys. Stebėsiu kiekvieną, kurį tik apčiuops mano akys darbuotoją nuo pat pradžių. Tai bus lyg talentų paieška serveryje, su tam tikru pliusu, jog ugdysiu ne tik tobulus direktorius su dar tobulesnėmis firmomis, bet ir kitus žaidėjus, kurie ateityje pakeistų direktorius, pavaduotojus. Toliau savo laišką tęsiu šia tema: kokį vadovą manyje matys serverio žaidėjai? Nemėgstu girtis, nemėgstu ir kažko įrodinėt anksčiau laiko, tačiau čia rinkimai, tad pasistengsiu. Manau, jog atsakingas, patirties turintis, direktorių norus ir reikalavimus suprantantis asmuo gali atitinkamai prižiūrėti, ugdyti juos, šiuo atveju toks esu aš. Stengsiuosi remtis esminiais dalykais, ir išlaikyti visada produktyvias firmas, tuo pačiu - iškeldamas tai, jog „king of direktoriai“ esu aš. Nemėgstu labai išsišokdinėt, tad realiai pagalvojus, stengsiuosi reguliariai palaikyti ir firmų našumą t.y visą prižiūrėtojo karjeros laiką išliksiu aukštai pakėlęs galvą ir užkėlęs direktorių, firmų, bei spaudimo kartelę iki maksimumo, tai man lyg šūkis. Motyvacija, kaip jos gausiu? Šiuo klausimu, verčiau pabrėšiu tai, jog direktorius motyvuosiu aš > direktoriai tuo tarpu motyvaciją skleis savo darbuotojams, o puikūs direktoriai, ir šaunūs darbuotojai jų firmose bus lyg paskata man tęsti savo veiklą kaip prižiūrėtojui. Kaip bebūtų, galiu pasakyti tik tiek, jog pagrindinis mano statusas ir autoritetas išliks kaip DPi, jei juo tapsiu, nemėgstu kažkur sukinėtis, o tokioje srityje patirties turiu, tad motyvacijai išsėsti griežtai neleisiu pats sau. Geriausia motyvacija man bus tai, jog atsiminsiu kaip siekiau, su kokiu noru ryžausi tapti šiuo prižiūrėtoju. Trečiojoje pastraipoje papasakosiu, ties kuria serverio puse orientuosiuos. Banalus atsakymas - ties abejomis pusėmis. Esu nešališkas ir tikrai nesiruošiu labiau rūpintis teisėsauga negu gaujomis, arba atvirkščiai. Tai nėra būdinga man. Sieksiu visapusiško balanso ir ties teisėsaugos sritimis, ir ties nusikalstamomis frakcijomis. Noriu užtikrinti įdomumą kiekvienai firmai ir visiškai nesvarbu, ar tai civilių gelbėtojų komanda, ar tai civilių įbauginimo grupuotė. Balansavimas yra geriausia išeitis. Ketvirtoje pastraipoje norėčiau palinkėti visiems sėkmės kandidatuojant į direktorių prižiūrėtoją. Kontaktus, kuriais projekto administracija galėtų susisiekti su manimi paliksiu apačioje. Discord: K1NG#5717 ©Sherlock_Holmes
 22. Atnaujinimai paprasti, bet ne prasti. Laukiam kitų atnaujinimų!
 23. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime?: Rokas_Russia Jūsų amžius?: 17 metų Papasakokite apie save (prisistatykite), kaip dirbsite ir kiek laiko skirsite gavę šias pareigas: Būsiu Rokas, man 17 metų, gyvenu Švėkšnoje miestelyje, bei per karantiną praleidžiu kaime pas močiutės. Ar esate buvęs forumo moderatoriumi, jei taip tai kur ir, kaip sekėsi?: Buvęs, sekėsi gan tikrai neblogai projekto kolektyvas tikrai buvo geros širdies bei palaikė mane, projekto nereklamuosiu nes reklama.lt Kodėl norite prisidėti būtent prie mūsų komandos?: Padėti plėsti naujam projektui, bei siekti kažko naujo. Kodėl turime pasirinkti būtent tave?: Visi esame lygus, išrinks administracija žmogų kuris tiks į šias pareigas, o apie mane tai esu patikimas žmogus, malonus, bei galintis padėti kitiems. Jūsų discord, Facebook arba skype (visų nebūtina kurį norite) Facebook neviešinu, tad duosiu discord kontaktus: R0Kis#8767
 24. Sveikučiai visi!

 25. Taigi atėjo laikas išrinkti direktorių prižiūrėtoją. Į šias pareigas galite pildyti visi. Diskriminacijos jokios nebus. Taigi važiuojm ir linkiu visiems pildantiems sekmės. Taisyklės: 1. Jūsų forumo V_P turi sutapti su žaidime esančiu V_P 2. Laiškas turi būti parašytas aiškiai (Lietuviškom raidėm, tvarkingai viskas išdėstytą). 3. Laiką galite spalvinti, kaip tik norite. Galite naudoti ir gfx darbus. 4. Turėti gerą reputaciją ar bent neutralią. 5. Laiške turi būti mažiausiai 200 žodžių. Informacija: Norint dalyvauti rinkimuose turite parašyti motivacinį laišką, kuriame turi aprašyti save, kaip vadovausite, kaip motyvuosite direktorius, bei viską kas susiję su direktoriais. Atranka vyks iki 2020/05/27 dienos. Atranka vyks taip: Laiškas -> Apklausa -> Analizė. Norime išrinkti tikrai motyvuotą, darbštu bei išmanantį apie tai žmogų, kuris dirbs savo noru. Sėkmės!
 26. Nu bent šioks toks atnaujimas. Judam pirmyn.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...